blank image Thomas

Thomas

1987, 48" x 24.5"

oil on canvas